Public Relations

 • Prowadzenie biura prasowego i media relations
 • Organizacja spotkań z dziennikarzami i konferencji prasowych
 • Tworzenie materiałów prasowych
 • Aranżowanie wywiadów prasowych i wypowiedzi eksperckich
 • Monitoring mediów

Corporate PR

 • Tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji
 • Doradztwo marketingowe
 • Opracowanie i realizacja komunikacji z instytucjami, organizacjami i nieformalnymi środowiskami (public affairs)
 • Realizacja komunikacji z partnerami biznesowymi (business to business/B2B)
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową

Content marketing

 • Tworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych
 • Zarządzenie stronami internetowymi
 • Wsparcie graficzne i redaktorskie